Renoverad fasadputsning Villa Nynäshamn

Fasadrenoverat hus i samarbete med en byggfirma från Nynäshamn till en privatperson i Hammarhagen vid Rosenvägen. Vi använde sandblästring och putsning. Efter arbetet var klart så tar vi in en besiktningsman då vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga före, under och efter utfört arbete. Under arbetets gång hyrde vi en container från en firma i Nynäshamn. 

Offert? Klicka här