Lagning av tegelpannor. Yxlö Nynäshamn

Reparation av läckande tak, på fritidshus i tegelbeklädnad med nya pannor vid hål, samt installation av ny skorsten och takkupor. Johannesdal utanför Nynäshamn.
Samarbete med en takläggare från Nynäshamn.

Kontakta Takläggare Stockholm

Vi kommer gärna ut på en kostnadsfri besiktning och ser över vad ni behöver. Om ni vill kontakta oss når ni oss enklast på vår email: platslagare@nynashamn-takservice.se


    Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

    Offert? Klicka här