Skotta tak i Nynäshamn

Nynäs Bygg & Takservice AB är ett väletablerat takföretag i Nynäshamn som hjälper privatmarknaden och kommuner med takskottning, snöröjning och akutservice. VI kommer även ut till andra områden i södra Stockholm så som; Nynäshamn, Järna, Tungelsta, Dalarö, Södertälje, Huddinge, Haninge, Tyresö. Tumba, Tullinge och Flemingsberg.

Skotta säkert i södra Stockholm

Under vintersäsonger kan olyckor uppkomma från fallande is och snö från tak. Många fastighetsskötare vet inte att det är deras ansvar om detta skadar personer eller egendom från deras fastighet. Därför är det extra viktigt att ta kontakt med takläggningsföretag så som Nynäs Bygg & Takservice AB som förhindra dessa skador.

Kontakta Nynäs Bygg & Takservice AB

Vi kommer ut både vid akutfall eller planerade årliga takskottningar som ni kan upprätta med oss som ett serviceavtal. Ni når oss enklast på vår e-mail så återkommer vi snarast: platslagare@nynashamn-takservice.se

Kontakta Takläggare i Nynäshamn

Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress