Takbyte Fritidshus. Lisö

Byte av tegeltak på stuga ute i Lappalund till takmaterial som liknar plåt om 67 kvm. Nynäshamn